Ägedad prototüübid

Ägedad prototüübid

Õppimine läbi mängu: "Tähtsad Ninad film ja Ägedad prototüübid Vivitaga"

Projekti Taust

2023. aasta viimased paar kuud olime hõivatud üle-eestilise prototüüpimise töötubade sarjaga. Ühendasime jõud Nafta - "Tähtsad ninad" filmi tegijatega ning tootsime filmi juurde mängulise õppe materjali, tutvustamaks disainmõtlemise protsessi ja prototüüpimist. Tulemuseks oli mänguline ja hariv töötuba, kus lapsed said inspireerituna filmist avastada leiutamise maailma, toetudes Vivita väljatöötatud õppemetoodikale. Projekti eesmärk oli mitte ainult pakkuda harivat kogemust, vaid ka toetada üldpädevuste arengut, nagu loov probleemilahendus oskus ja koostööoskus.

Töötoa ülesehitus

Töötuba alustasime “Tähtsad ninad” filmi vaatamisega, mis pakkus lastele mitmekülgset mõtteainest ja nalja. Sellele järgnes leiutamise ABC.

Seejärel läks täie hooga käima disainiprotsess. Lapsed moodustasid tiimid, jagasid rollid ja sõlmisid omavahel lepingud, mis tagas kõikide kaasatuse ja vastutuse. Edasi keskendusime toote kasutaja väljamõtlemisele, lasime lennata pöörastel ideedel, millest parimad jõudsid visanditele. Pärast lühikest pausi, mida turgutasid Limpa limonaadid, võeti ette prototüüpimine. Eelnevalt läbitud protsess andis hea sisendi loovaks prototüübi ehitamiseks.

Lõpuks esitles iga tiim oma ideed ning töötoas valminud prototüüpi ja sai mängulise tunnistuse töötoa läbimise eest. Lisaks said kõik osalejad kingiks Vivita poolt väljatöötatud leiutajate vihikud, millega edaspidi saab iseseisvalt leiutamist jätkata.Töötuba kestis 3 tundi, koos filmiga 4.5 tundi.

Tulemused

Kokku toimus kahe kuu jooksul kaheksa töötuba: Rakveres, Tartus, Pärnus, Saaremaal, Hiiumaal(2) ja Tallinnas(2). Töötubades osales  342 last, 14st koolist. Kogu projekti vältel täiustasime järjepidevalt töötoa ülesehitust ja ka töömaterjale. Kõik loodud materjalid on veebipõhised ja tasuta, et võimaldada laiemale auditooriumile ligipääs meie töötubade mängulisele ja harivale sisule.Töölehed on kõigile õpetajatele ja huvihariduse andjatele tasuta allalaaadimiseks ja kasutamiseks.

Tänud

Oleme äärmiselt tänulikud kõigile osalejatele, kaasas olnud mentoritele, õpetajatele ja koostööpartneritele. Kõigepealt suured tänud Naftale, et usaldasite meid Tähtsate ninade filmi juurde õppematerjale looma. Suured tänud Goethe Instituudile, trükimaterjalide tootmise toetuse eest. Veel soovime välja tuua ja tänada ESTDEV –  Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust, edasise Vivita maailmahariduse projekti ILMAPILK toetuse eest, mille testimiseks ja kasvulavaks “Ägedad prototüüpid” töötubade projekt sai ellukutsutud.

Soovime kõigile mõnusat leiutamise rõõmu ja järgmiste ägedate prototüüpideni!

Laadi alla õppematerjal

Käesoleva õppematerjali koostaja on Vivita laste ja noorte loovuskiirendi. Materjal on kokku pandud koguperefilmi "Tähtsad ninad" ainetel ning materjali saab kasutada ka iseseisvalt.

Materjal sobib kasutamiseks põhikooli I ja II astmes leiutamise ja disainmõtlemise projektiõppe ja loovtöö raames.

Valminud: oktoober 2023

Õppematerjali valmimisele pani õla alla ka Goethe Instituut Eestis.

No items found.
ESTDEV
JA Estonia
No items found.